!cid_B0759998-EFCC-474A-BCEF-278B4A59E5B3

Dobrodošli na www.krpe.info

Poduzeće Proting Horvat d.o.o. osnovano je 1995. godine.

Osnovne djelatnosti su:

 

      -   proizvodnja i veleprodaja pamučnih krpa za čišćenje u industriji

       -   prerada i zbrinjavane neopasnog tehnološkog otpada

       -   prikupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada

 

Vodeći brigu o zaštiti okoliša i poštivajući visoke ekološke norme uveli smo Sustav  ekološkog zbrinjavanja iskorištene zauljane krpe i Sustav najma reciklažne krpe koja se pere i višekratno koristi.

 

Krpe koje nudimo su oprane, dezinficirane i formatirane te zadovoljavaju sve higijenske i ekološke standarde.

 

Ponuda posebno je prilagođena  brisanju u proizvodnim procesima u tiskarstvu, autoservisima i obradi metala.

 

Ovisno o vašim potrebama krpu  pakiramo u prozirne PVC  vreće od 20 kg ili vakumirane press pakete od 8 i 10 kg.

 

Ukoliko u Vašem proizvodnom procesu imate potrebu za industrijskom krpom za čišćenje kontaktirajte nas i zatražite našu ponudu i uzorke.

 

Nudimo vam kvalitetne usluge po povoljnim cijenama.

info info IMG_1411