!cid_B0759998-EFCC-474A-BCEF-278B4A59E5B3

Dobrodošli na www.krpe.info

Zbrinjavanje tehnološkog otpada

Vodeći brigu o zaštiti okoliša i poštivajući visoke ekološke norme već godinama prisutne u EU nudimo vam kvalitetno rješenje zbrinjavanja neopasnog tehnološkog otpada.

 

Poduzeće posjeduje Dozvolu za sakupljanje neopasnog tehnološkog otpada izdanu od Ureda državne uprave, Službe za zaštitu okoliša Krapinsko zagorske županije, Ministarstva zaštite okoliša.

 

U sklopu djelatnosti sakupljanja neopasnog otpada naše poduzeće sakuplja, prevozi, razvrstava, skladišti i obrađuje  slijedeće vrste neopasnog otpada                                                    

 

Ukoliko ste proizvođač neke od navedene vrste otpada, nazovite nas i informirajte se o modelima zbrinjavanja koje nudimo.

karton u balama P1000243 recik.1 recikl.2 bales 11111111111111Bez naslova 222222222222Bez naslova 3.06 sl.2 container IMG_1031

SKLADIŠTE ZA SAKUPLJANJE, OPORABU I

DRUGU OBRADU NEOPASNOG OTPADA

Broj dozvole:

Klasa: UP/I-351-01/13-01/33

Ur.broj: 2140/01-08/1-15-11

Datum izdavanja: 09.07.2015

Naziv tjela koje je izdalo dozvolu:

Republika Hrvatska

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLADIŠTE ZA SAKUPLJANJE

OPASNOG OTPADA  

Broj dozvole:

Klasa: UP/I-351-02/13-11/113

Ur.broj: 517-06--3-1-1-15-20

Datum izdavanja: 08.05.2015

Naziv tjela koje je izdalo dozvolu:

Republika Hrvatska

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode